Zemgales MVC
Bauska, Slimnīcas 4, LV-3901 Atrašanās vieta kartē
Pieraksts reģistratūrā: 639 21356 mob.27835485
E-pasts:mvc.bauska@inbox.lv

Jaunumi

Cenrādis

Par mums

Jautājumi

Saites

Publiskojamā informācija

Ja ļoti sāp

E-pakalpojumi

Jaunumi

18.oktobris,2021 INFORMĀCIJA

Pamatojoties uz MK 2021.gada oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”
(spēkā no 2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim)
SIA “Zemgales mutes veselības centrs” pakalpojumus sniedz personai ,kurai ir vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs testēšanas rezultāts uzrādot personas apliecinošu dokumentu(pase vai eID karte).

Personām :
*kas ieradušās no ārzemēm ;
* kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
*kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,
nav tiesību saņemt iestādē pakalpojumus klātienē.

Reģistrāciju pakalpojumu saņemšanai veic telefoniski :
63921356 mob.27835485
Pacientiem jāierodas precīzi noteiktajā laikā


Pacientiem obligāta sejas maska vai respirators bez vārsta, kuru atļauts noņemt tikai procedūras laikā.
Telpās atrodas tikai persona, kurai sniedz pakalpojumu.
Nepilngadīgajiem un pacientiem, kuriem nepieciešams pavadonis, ir atļauts ierasties tikai vienas personas pavadībā kuram ir vakcinācijas vai testa sertifikāts.
Lūgums izmantot zvana pogu pie ārdurvīm.

8.jūnijs,2020 INFORMĀCIJA

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Personām :
* kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
*kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,


ir noteikti no Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumaNr.103”Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu “ (turpmāk –Rīkojums) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem ,kas noteikti Rīkojuma 4.12.1. 4.12.2.,4.12.3. apakšpunktā
,minētajām personām nav tiesību saņemt iestādē pakalpojumus klātienē.
Personām ,kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām ,kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojumu sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu ir pienākums informēt pakalpojumu sniedzēju par inficēšanās risku.

Minēto pienākumu izpildi uzrauga Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Saņemot pakalpojumu persona apliecina , ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.

20.janvāris, 2020 Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

SIA "Zemgales mutes veselības centrs" vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina SIA "Zemgales mutes veselības centrs" telpās Slimnīcas 4 un zobārstniecības kabinetā Dārza 9.

Neskaidrību gadījumā interesēties reģistratūrā Slimnīcas 4 t.639 21356 mob.27835485

21 maijs,2018

Zemgales MVC klientu ievērībai!

Lūgums laicīgi sagatavot uzrādīšanai:
PERSONU APLIECINOŠU DOKUMENTU:
-pase,
-personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte),
-bērniem līdz 15 gadu vecumam- dzimšanas apliecība vai vecāku pase, ja tur ir attiecīgais ieraksts. Bērni līdz 14 gadu vecumam tiek apkalpoti tikai likumiskā pārstāvja klātbūtnē (tēva vai māte). Ja ir cita pavadošā persona- nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara),

APDROŠINĀŠANAS POLISI

21 februāris,2018 Zemgales mutes veselības centra mājas lapa.

Mājas lapā var ieiet adresē https://zemgalesmvc.lv
Klienti tajā var iepazīties ar mūsu speciālistiem, to darba laiku un zobārstniecības pakalpojumu izcenojumiem. Sadaļā JAUTĀJUMI varat izlasīt padomus zobu kopšanai, kā arī nosūtīt savu jautājumu mūsu speciālistiem.
Intersenti var iepazīties ar Zemgales mutes veselības centra publiskojamo informāciju un noderīgām saitēm.

Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
Neskaidrību un jautājumu gadījumā darba laikā var vērsties pie Zemgales MVC valdes locekles Mirdzas Lazdas

< SIA "Zemgales mutes veselības centrs" oficiālās e-adreses saziņas kanāls
Svētdiena, 28. novembris,2021
Olita, Rita, Vita
Zemgales MVC Privātuma politika Copyright Zemgales MVC 2021