Zemgales MVC
Bauska, Slimnīcas 4, LV-3901 Atrašanās vieta kartē
Pieraksts reģistratūrā: 639 21356 mob.27835485
E-pasts:mvc.bauska@inbox.lv Pacientiem: info@zemgalesmvc.lv

Jaunumi

Cenrādis

Par mums

Jautājumi

Saites

Publiskojamā informācija

Ja ļoti sāp

Publiskojamā informācija

Nr.p.k. Nosaukums Publiskošanas biežums Informācija
1. Vispārīgie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi Zemgales MVC darbības stratēģija 2016-2018g.
Zemgales MVC darbības stratēģija 2019-2021g.
2. Stratēģisko,finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Katru gadu Zemgales MVC finansu rādītāji 2016.g
Zemgales MVC finansu rādītāji 2017.g
Zemgales MVC rīcības plāna par 2017.gadu izpilde
Zemgales MVC finansu rādītāji 2018.g
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Katru gadu Zemgales MVC veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2016.g.
Zemgales MVC veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2017.g.
Zemgales MVC veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 2018.g.
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu. Katru gadu 2017. gadā saņemts Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 12400 EUR apmērā zobārstniecības pakalpojumiem Bauskas novadā deklarētiem bērniem.
5. Atalgojuma politikas principi. Katru gadu Zemgales MVC atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība. Katru gadu Zemgales MVC neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati Katru ceturksni 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats
2018.gada 1.pusgada pārskats
2018.gada 3.ceturkšņa pārskats
Zemgales MVC neauditēts gada pārskats par 2018.g.
2019.gada 1.ceturkšņa pārskats
2019.gada 1.pusgada pārskats

8. Auditēts gada pārskats. Katru gadu Zemgales MVC auditēts gada pārskats par 2016.g.
Zemgales MVC auditēts gada pārskats par 2017.g.
Zemgales MVC auditēts gada pārskats par 2018.g.
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās). Pastāvīgi Zemgales MVC SIA 100% kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai un Bauskas novada pašvaldība noteikta par kapitāla daļu turētāju. Zemgales MVC SIA nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
10. Informācija par organizatorisko struktūru. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA organizatoriskā struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA nekad nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus).
12. Informācija par iepirkumiem. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA nav veikusi iepirkumus
13. Pretkorupcijas pasākumu plāns. Pastāvīgi Zemgales MVC SIA pretkorupcijas pasākumu plāns 2019-2021g.
Nacionālā veselības dienesta informatīvais tālrunis 80001234
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001
Neskaidrību un jautājumu gadījumā darba laikā var vērsties pie Zemgales MVC valdes locekles Mirdzas Lazdas

Ceturtdiena, 17. oktobris,2019
Gaits, Karīna
Zemgales MVC Privātuma politika Copyright Zemgales MVC 2019